27
Nov

27 November | 11:00 - 17:00 | Kristiansand | Members only

Maritimt forum sør inviterer medlemmer til strategisamling i Kristiansand

Tidspunkt: 27.11.18 kl. 11:00 – 17:00

Sted: GCE NODE – 5. etasje i Tordenskjoldsgt. 9, 4612 Kr.sand

Program:                                                                                                                                   

11:00   Velkommen til Kristiansand – gjennomgang av programmet.

Tom Cantero, Styreleder Maritimt Forum Sør

11:10   CTV – Cargo Transfer Vessel – en innovativ og kostnadseffektiv løsning for oljeindustrien

Hilde Smedal Thunes, Styremedlem CEFRONT AS

11:45   Lunsj

12:30   5G kommunikasjon kommer –  hvilke muligheter åpner det for Maritim næring?

Jan Erik Nordli, CSO Cruise & Ferry Telenor Maritime AS

12:50   Flere utfordringer for en gründerbedrift

Jan Eide, Gründer av Polewall AS

13:05    Maritim næring – utfordringer fra et rederi ståsted

Tore B. Johannessen, organization & HR Director SIEM Offshore

13:25   Muligheter i samarbeidet mellom MFS & GCE NODE,

Nye forretningsmodeller – det digitale skifte, 3D printing og«Scale up» av gründerbedrifter

Anne Grete Ellingsen, CEO, GCE NODE

13:45   Beinstrekk – m/kaffe og frukt

14:10   Gruppearbeid: 3-4 grupper => Målet er å kartlegge felles utfordringer.

14:40  Presentasjon av gruppearbeid – og diskusjon.

5-10 min pr. gruppe. Plenumsdiskusjon.

14:55   Beinstrekk – m/kaffe og frukt

15:20   Gruppearbeid: 3-4 grupper => Målet er innspill til prioriteringer lokalt.

15:50   Presentasjon av gruppearbeid –   og diskusjon.

5-10 min pr. gruppe. Plenumsdiskusjon.

16:15   Åpen erfaringsutveksling mellom deltakerne

16:35   Inspirasjon til å gå framover

16:50   Oppsummering av dagen

Tom Cantero / Anne Grete Ellingsen

17:00   Slutt program

 

Last ned programmet her

 


Register