28
May

28 May | 08:30 - 12:00 | Kristiansand | Open for all

Etterretningstrusselen, eksportkontroll, cybertrusselen

PST, i samarbeid med GCE NODE, holder et to-delt seminar om sikkerhetsutfordringer. Del 1 arrangeres 28. mai og del 2, som skal omhandler sikkerhet og tiltak, arrangeres til høsten. Datoen blir satt på et senere tidspunkt.

PST vet at Norge og norske virksomheter utsettes for etterretningsvirksomhet som er svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Fremmede staters etterretningsaktiviteter utgjør også en trussel mot deg og din virksomhet.

Et økende antall Agder bedrifter kontakter PST med spørsmål om hva er truslene og hvilke tiltak kan implementeres for å sikre bedriftens teknologi, konkurransekraft og markedsposisjon. PST vil presentere trusselbildet og belyser problemstillinger som bedriftene bør fokusere på.

PST stiller den 28. mai med foredragsholdere fra Den Sentrale Enhet og vil gå nærmere inn på følgende tema:

  • Det strategiske bildet / etterretningstrusselen
  • Eksportkontroll, spredningsproblematikk og kunnskapsoverføring
  • Cyber / IT-sikkerhetsutfordringer i dagens trusselbilde

Seminaret retter seg mot ledelse, sikkerhetsansvarlige og ansvarlige for innkjøp/salg/kundekontakt/eksport.

Miniseminaret vil behandle gradert informasjon, til og med BEGRENSET. Deltakerne må undertegne taushetserklæring ved oppstart av seminaret. Taushetserklæring kan leses her: Taushetserklæring

Det vil ikke bli anledning til å ta med seg elektroniske kommunikasjonsmidler inn i seminarlokalene.

Sted: Kristiansand tinghus, inngang fra Festningsgata.

Fri entré.

Se invitasjonen: 2015 05 28 Invitasjon Sikkerhets seminar – PST


Register