18
Mar

18 March | 12:00 - 15:30 | Kristiansand | Open for all

Møtet vil bli arrangert som et webinar på et senere tidspunkt,  alle påmeldte deltakere har fått e-post med informasjon og materiell.

Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med Norges Forskningsråd ved Regionansvarlig i Agder Siren M. Neset, mobil 930 83 537 eller mail smn@forskningsradet.no


Forskningsrådet skal i høst dele ut 300 millioner kroner til petroleumsrettet forskning og utviklingsarbeid. Bli med på seminar som belyser hvilke muligheter nettopp din bedrift har for å få støtte.

– Mange bedrifter innen leverandørindustrien på Sørlandet benytter seg av SkatteFunn som gir 20 prosent skattefradrag på utgifter til forskning og utvikling. Men bedriftene er ikke like flinke til å utnytte øvrige FoU-støtteordninger hvor midlene utbetales fortløpende, altså mens prosjektet deres pågår. Nå ønsker vi å få disse bedriftene bedre på banen. Vi oppfordrer derfor alle som vil høre mer om våre finansieringsmuligheter til å melde seg på seminaret, sier Anders Anders J. Steensen, spesialrådgiver i Forskningsrådet.

– Petroleumsforskning er viktig fordi det er stadig mer krevende å utvinne ressursene på norsk sokkel. Dessuten er norsk industri alltid avhengig av å være i front teknologisk for å være konkurransedyktig, påpeker han.

INNTIL 50 PROSENT FINANSIERING
Informasjonsmøtet avholdets 18. mars i Sørlandets Kunnskapspark, hvor Forskningsrådet vil fortelle om kommende utlysninger innen kompetanse og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og demonstrasjonsprosjekter.

– Bedrifter som får støtte fra DEMO2000 kan få opptil 25 prosent av prosjektkostnadene sine dekket, mens PETROMAKS2 vil gi bedriftene mulighet til å oppnå inntil 50 prosent finansiering, forteller Steensen.

TO LOKALE PROSJEKTER
Det blir også presentasjon av to lokale prosjekter som tidligere har mottatt FoU-støtte.

National Oilwell Varco er et av selskapene som har benyttet seg av Forskningsrådets DEMO2000-program, blant annet i forbindelse med utviklingen av Seabox. Tvedestrand-baserte Otechos har gjort det samme. Selskapet fikk i fjor støtte til å utvikle en brønnpumpe.

– Deltakere vil selvsagt få mange nyttige tips og råd om hva som skal til for å skrive en god søknad. Det blir også mulighet for en-til-en-samtaler med Forskningsrådets rådgivere etter at seminaret er ferdig, sier Steenersen.

STED: Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


PROGRAM:

12:00 – 12:30 Registrering og litt mat

Fra 12:30:

  • Velkommen
  • Kort info om Forskningsrådet
  • Kan petroleumsforskning lønne seg?
  • Informasjon om kommende utlysninger
  • Presentasjon av to lokale prosjekter; hva skal til for å få en god søknad?
  • Mulighet for 1:1 samtaler med rådgivere

Arrangementet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og GCE NODE.

Rådgivere fra Forskningsrådets petroleumsordninger (Petromaks og DEMO 2000) vil være tilgjengelig for individuelle samtaler.


Register