24
Mar

24 March | 14:00 - 15:00 | Webinar | Members only

Agder Fylkeskommune har nå lyst ut midler til Bedriftsintern opplæring (BIO), en ordninger er styrket i den nasjonale krisepakken for næringslivet.

Gjennom ordningen kan private bedrifter som gjennomgår større omstillinger få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

GCE NODE arrangere i denne forbindelse et webinar der du vil få god informasjon og oversikt over hvem som kan søke og hvilke kriterier som må fylles og hvor det skal søkes.

Info om ordningen (utfyllende informasjon og link til søkerportal finnes på): https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Søknadsfrist for første behandlingsrunde er satt til 1. april 2020, med svar i løpet av uke 14. Søknader som kommer inn etter 1. april vil bli behandlet i ny søknadsrunde etter påske.

GCE NODE ønsker å bistå bedrifter som trenger hjelp i forbindelse med søknadsutfylling. Ta kontakt med Marianne Engvoll, marianne@gcenode.no dersom du ønsker dette.


Register