14
Dec

14 December | 10:00 - 12:15 | Webinar | Open for all

GCE NODE og EYDE-klyngen inviterer til digitalt fagmøte som en del av fase 2 av fellesprosjektet: «Leverandørutviklingsprosjekt mot nye forretningsområder»

Basert på prosjektets fase 1; kompetanse- og behovskartlegging sammen med referansegruppen er økt kunnskap og muligheter om digital tvilling identifisert som tema for dette fagmøtet.

Digital Tvilling er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

Vi har invitert bedrifter og fagpersoner for å presentere basert på følgende overordnet/foreløpig program, inndelt etter kategorier:

Tid Tema HVEM
10:00 Velkommen Prosjektleder
Prosjektinformasjon Christian von er Ohe, GCE NODE
Presentasjon av Trello og prosjektaktiviteter Tonje Holand Salgado, Eyde-Klyngen
10:05 Presentasjon Elkem case Gunnar M. Hansen, Elkem ASA
Q&A
Muligheter med digital tvilling
Presentasjon av Miro Tonje Holand Salgado, Eyde-Klyngen
10:15 Online Digital tvilling Erling Tyse, ABB
Q&A
10:30 Digitale tvillinger i uoversiktlige og tøffe miljøer Fredrik Bringager, RedRock.ai/Ocean Infinity
Q&A
10:40 Prosessoptimalisering ved bruk av sensordata og AI Bertil Helseth, Intelecy
Q&A
10:50 Kaffe/Benstrekk
11:00 Plantdesk 3D Digital Twin Unified Platform Jiju Poulose, Poul Consult
Q&A
11:15 Semantisk teknologi – Hvordan vi bygger digitale ingeniører Fredrik Christoffer Chrislock, Bouvet
Q&A
11:25 Early Kick Detection with a Digital Twin Dag Vavik, Future Well Control
11:40 Automated industrial inspection and control based on a digital twin Nabil Belbachir, NORCE Norwegian Research Centre AS
Q&A
11:50 Boosting performance with a Digital Twin Kim André Evensen, HMH (MHWirth AS)
Q&A
12:00 Oppsummering og avslutning Prosjektleder

Varighet på møtet vil være avhengig av hvor mange som ønsker å presentere. Vi legger opp til ca. 10 minutters innlegg fra hver enkelt pluss ett par minutter til spørsmål. Foreløpig har vi satt opp møtet mellom 10-12. Og vi har lagt inn en 10 min. pause for benstrekk og kaffe kl. 10.50.

Ønsker du å delta på kompetanseløftet meld deg på her:

Christian von der Ohe                                                           Tonje Holand Salgado
RD&I Manager                                                                           Project Manager Digitalization
christian@gcenode.no                                                          tonje@eydecluster.com
917 29 426                                                                                  412 15 278