15
Aug

15 August | | | Open for all

Regjeringen støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av covid-19.

UiA tilbyr nå flere nettbaserte studier og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke.

De fleste kurs- og studietilbud som ble annonsert i forbindelse med første tildelte krisepakke, ble raskt fylt opp. UiA har nå fått ytterligere tildelinger fra Diku/ Kompetanse Norge og vi har utviklet nye kurs og studier rettet mot arbeidsledige og permitterte. Utdanningstilbudene dekker flere fagområder, og vi har både etterutdanning uten studiepoeng, og videreutdanning med studiepoeng.

Mer informasjon om de enkelte tilbud finner dere på www.uia.no/covid19/kompetanse . Det vil i nær fremtid bli lagt til ytterligere kurs på denne siden.

Alle tilbudene er nettbaserte og det er ingen studieavgift, bortsett fra lovpålagt semesteravgift som alle studenter må betale. Det er ikke semesteravgift for etterutdanningskursene.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er korte påmeldingsfrister og begrenset antall plasser, men varighet på flere av de nye kursene er ut året.  Det er derfor viktig at dere deler informasjonen så raskt som mulig i deres nettverk. Opptaket er løpende og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Det er løpende opptak og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.