12
Sep

12 September | 09:00 - 16:00 | Lillesand | Open for all

Dette er et tilbud til talentfulle kvinner og menn, og starter nå for 4. gang.

– NEW–Mentor programmet har hatt stor suksess, tilbakemeldingene fra tidligere deltakere, både mentorer og protesjeer, er udelt positive. Programmet har høy kvalitet hvor protesjeer og mentorer blir satt sammen på tvers av kjønn og klyngetilhørighet. Leder av NODE, Anne-Grete Ellingsen anbefaler programmet på det sterkeste.

Denne utgaven av NEW Mentor programmet starter opp 12. september 2018, møtested Hotel Norge i Lillesand, med avslutning i april 2020. Programmet tar opp inntil 15 protesjéer.

NB! Det er fremdeles 2 ledige plasser i programmet.

Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene.

Det er fem samlinger for både mentorer og protesjeer, hvorav en av dem er med overnatting (fra lunsj til lunsj). Hvert mentor/protesjépar får individuell oppfølging av ledercoah Håkon Øgaard.

Varighet er 18 måneder, og koster 22.500 kroner, hvor alt av tilrettelegging, veiledning og faglige samlinger er inkludert. Eventuelle opphold/reisekostnader må dekkes av den enkelte bedrift.

Mer detaljer, se NEW Mentor prosjekt.

Søknadsskjema sendes til Håkon Øgaard i CR-Group innen 1. september (hakon@crgroup.no)

 

Deltakelse 2016 – 2018

Mentorene som bidro med sin ledererfaring inn i programmet som avsluttet i april, var representert fra MH-Wirth, NOV, Saint Gobain, Alcoa, Qmatec, Elkem, Eyde-klyngen, Styrhuset og Align.

De 15 protesjéene som deltok har vært representert fra NOV, KSMV, GE Health Care, Cameron Sense, Huntonit/Byggma Group, Elkem Carbon, Mac Gregor og MH Wirth.

Bedriftene som bidrar med deltagere inn i programmet skal oppleve at talenter bevares og erfarne ledere blir dyktigere. Programmet skal også ha betydning for markedsføring av bedriften, og bidra til profesjonell og personlig nettverksbygging.

 

Økt mestring

Protesjeen får økt mestring i lederrollen, bedre selvinnsikt og får utviklet sin yrkesprofesjonalitet.

Mentor får nytt perspektiv på sine erfaringer gjennom å ta del i et annet menneskets tankesett, kompetanse og nettverk. Mentor får også økt sin kompetanse i kommunikasjon og veiledning.

Mentor + Protesje baseres på at det utvikles en fortrolig og gjensidig forpliktende relasjon. Potesjeen tar ansvar for egen utvikling og vekst. Mentoren er tilgjengelig for sin protesjé og tar engasjert del i hans/hennes utfordringer og problemstillinger.

Mentorskapets innhold må skapes i dette samspillet – på protesjeens betingelser.

 

Hvorfor NEW Mentor?

Mentorprogrammet bidrar til å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region.

Det fanger opp ledertalenter, utvikler dem og utfordrer samtidig nåværende ledere.

Programmet bidrar til å utvikle lederkompetanse på tvers av klyngene NODE og Eyde, på tvers av alder og kjønn og for alle involverte – både mentorer og protesjeer.

Vi ser først og fremst etter deg som har fått nye lederutfordringer, har vilje og motivasjon til

videreutvikling og ønsker å bygge et profesjonelt nettverk mellom næringsklyngene i regionen.

 

Fornøyde deltagere

Her er noen sitater fra spørreundersøkelsen i etterkant:

Fra protesjeer:

«Mer bevisst på valg jeg gjør, tryggere på meg selv, fått noen knagger og tips…..»

«Selvinnsikt, konkrete tiltak, refleksjoner som leder»

«Bedre lytter, være mer rolig»

«Husk å se saken fra flere sider. Trygghet til å bruke seg selv som verktøy til å lede»

Fra mentor:

«Som mentor forstår jeg stadig bedre andres utfordringer»

«Lærerikt å møte og legge til rette for annen leder så tett på»

 

Spørsmål

Har du spørsmål angående programmet, kontakt gjerne prosjektgruppen:

Tone Flovik (Leder), National Oilwell Varco – tone.flovik@nov.com 

Elin Strand, Byggma Group – Elin.Strand@byggma.no 

Marie Borgen, Nymo –  marie.borgen@nymo.no


Register