04
Feb

04 February | 12:30 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Bli med å styrke Norge som en ledende havnasjon. I samarbeid med GCE NODE og Innakva inviterer Innovasjon Norge aktuelle bedrifter, designere og næringsaktører til presentasjon av den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.

Vi ønsker å treffe bedrifter i havnæringene med et internasjonalt vekstpotensial som kan dra nytte av en sterk nasjonal merkevare. Merkevaren Norge skal bidra til at norske løsninger blir foretrukket i den internasjonale konkurransen. Du vil på seminaret også få bedre innsikt i hvordan din bedrift kan skape økt konkurransekraft gjennom strategisk posisjonering.

Havnæringenes internasjonale konkurransekraft styrkes gjennom å bygge Norge som merkevare. Sammen skal vi skape historien om Norge som pioner innen havrommet. Arbeidet skal bidra til å bygge en helhetlig profil for havnæringene – energi, maritim, marin og nye fremvoksende næringer.

I mai lanserte vi The Explorer som er en digital eksportkanal for å posisjonere Norge som pioner innen grønne og bærekraftige løsninger. Satsingen består også av flere ulike verktøy, inkludert et Brand Centre med designelementer, historier om Norge og bilder, Visit Norway, Invest in Norway, og globale vekstprogrammer.

Lunsj og mingling kl. 12.00 – 12.30
Program fra kl. 12.30 – 15.00:

  • Velkommen – GCE Node v/prosjektleder Marianne Engvoll og Innakva v/prosjektleder Liv Birkeland
  • Merkevaren Norge og ny nasjonal havposisjonering – og strategi. Hvordan er dette aktuelt for deg og din bedrift? v/Oscar Kipperberg, spesialrådgiver Brand Norway Innovasjon Norge
  • The Explorer – den digitale markedsplassen for grønn teknologi fra Norge v/Helene Friis, Head of The Explorer Innovasjon Norge
  • Hvordan lykkes i et internasjonalt marked? v/Yngve M. Halvorsen, CEO, Parat Halvorsen AS, Flekkefjord
  • Nytt kompetansetilbud om strategisk posisjonering og merkevarebygging v/Ellen Saltermark, innovasjonsrådgiver Innovasjon Norge Agder
  • Internasjonale program og arrangement v/Ivar-Jo Theien, internasjonaliseringsrådgiver Innovasjon Norge Agder

Påmeldingsfrist 3. februar kl. 10:00, flere detaljer finner du her

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand


Register