20
May

20 May | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

GCE NODE, Norseman Wind AS og Pentagon Freight Services AS inviterer til et digitalt møte med orientering om markedsmuligheter innen bunnfaste vindturbiner.

Norseman er et gigantisk havvindprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet og tilføre Norge mer kraft. Konsortiet har søkt konsesjon i Sørlige Nordsjø II for å bygge ut og drifte bunnfast havvind med en kapasitet på 1400 MW over 400 km2.

  • Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som vil gi store eksportmuligheter i mange tiår fremover.
  • Norseman vil sikre økt krafttilførsel til Norge. Dette åpner for avkarbonisering og vekst i fastlandsindustrien. Prosjektet vil gjøre Norges største dagligvarekonsern, NorgesGruppen, selvforsynt med fornybar energi.
  • Norseman vil bygge ut uten subsidier slik at statlige, grønne penger kan brukes på andre og mindre modne satsinger – som flytende havvind på Utsira Nord, hydrogen og karbonfangst og lagring.
  • Det tyske energiselskapet EnBW skal sammen med NorgesGruppen skal bygge, drive og drifte parken. Aker Solutions og Hitachi ABB vil være hovedleverandører i utbyggingsfasen. Det skal bygges baser for drift, vedlikehold og logistikk i Rogaland og Agder.
  • Norseman Wind AS har satt sammen et konsortium og utviklet en forretningsmodell, som skal sikre en rask og subsidiefri utbygging. Norsk leverandørindustri skal spille en nøkkelrolle i både utbyggings- og driftsfasen.

Agenda

09:00    Velkommen, Tom Fidjeland, CEO, GCE NODE

09:05    Introduksjon, Thomas Granfeldt, Director Business Development, Pentagon Freight  Services

09:10    Presentasjon av Norseman prosjektet, Harald Dirdal, Styreleder, Norseman Wind AS

09:45    Dialog med deltakerne – svar på spørsmål

09:55    Oppsummering Tom Fidjeland

10:00    Avslutning