Havbrukkonferansen2024

30
Oct

30 October - 31 October | 11:00 - 13:00 | Kvinesdal | Open for all

Velkommen til årets havbrukskonferanse på Utsikten Hotell!

Her samles spennende aktører fra leverandørindustrien, havbruksnæringen, forskningsinstitusjoner, gründervirksomheter, og beslutningstakere for å utforske fremtidens muligheter innen havbruksnæringen.

Vår visjon er å skape en møteplass hvor vi kan:

  • Diskutere fremskritt og innovative ideer
  • Dele erfaringer på tvers
  • Utvikle nettverk og samarbeidsprosjekter

Konferansen skal danne grunnlaget for en bedre forståelse av rammebetingelser, digital transformasjon, utfordringer og behov i havbruksnæringen og fremtidige løsninger.

Dette kan føre til kompetanseoverføring mellom bransjer og resultere i spennende fremtidige samarbeidskonstellasjoner og nye B2B-samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

GCE NODE | Innakva KLYNGE | Stiim Aqua Cluster | NCE Aquatech Cluster ønsker velkommen til to dager med gode foredrag, kompetanseheving, samtaler, relasjonsbygging og muligheter for å utvikle kontaktnett og forretningsmuligheter!

Sikre deg plass, meld deg på allerede nå!

Overnatting i enkeltrom på Utsikten Hotel Kvinesdal kan bookes via påmeldingen kr. 810,- inkl. frokost og mva.