01
Nov

01 November - 02 November | 11:00 - 15:00 | Flekkefjord | Open for all

GCE NODE og Innakva KLYNGE har gleden av å invitere deg til årets Norsk Havbruk seminar; «Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon».

SAVE THE DATE!

Havbruksnæringen bidrar betydelig til norsk eksport og norsk laks innehar en høy markedsandel globalt.  De siste 10 årene har produksjonen av laks hatt en svak økning, men det er et mål  om å få til en sterkere vekst i næringen de neste 10 årene.  For å oppnå dette er det nødvendig at denne veksten er bærekraftig, det betyr blant annet å utvikle nye bærekraftige forråvarer, redusere påvirkningen på miljøet, dvs få kontroll på betydelige utfordringer som lakselus og rømming.  Gjennom en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser, har Nærings- og fiskeridepartementet som mål å oppnå nettopp dette. Oppdrettsvolumet i de nye miljøteknologitillatelsene kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

De nye tildelingene vil sette krav til nye innovative teknologiske løsninger, som blant annet vil adressere fiskevelferd, oppsamling og utnyttelse av slam, redusert skade på naturmangfoldet, og bidra til at det er mulig å ta i bruk nye arealer langs kysten, som igjen vil gi havbruksnæringen mulighet til økt produksjon, sysselsetting og verdiskaping. I et økende globalt bærekraftperspektiv er det samtidig viktig å ta opp hvordan man kan videreutvikle norsk eksport av innovativ oppdrettsteknologi for å opprettholde og skape arbeidsplasser, ny høyteknologisk kompetanse og økte verdier i Norge.

Priser
GCE NODE og Innakva bedrifter: kr. 1200,- ekskl. mva
Ansatte i UiA og Maritimt Forum Sør bedrifter kr. 1600,- ekskl. mva
Andre: kr. 2000,- ekskl. mva.

Rom kan bookes via påmeldingen til kr. 1050,- inkl. frokost og mva

Påmeldingen finner du nederst på siden.

Tentativt program

Tirsdag 1. november
1100 – 1200 Lunsj
1200 – 1210 Åpning

 • Ordfører Torbjørn Klungland (Flekkefjord kommune)
 • GCE NODE/Innakva KLYNGE
1210 – 1230 Innledning

 •  Yngve Torgersen (NFD): Havbruksnæringen de neste 10 årene
1230 – 1500 Rammebetingelser

 • Bente Torstensen (NOFIMA): Dyrevelferd
 • Kim Tallaksen Halvorsen (HI): Rensefisk
 • Naouel Gharbi (NORCE): Laks i oppdrett og miljøkrav
13301400 Kaffepause
1400 – 1500
 • Fiona Provan (NORCE): Grønn Plattform; Sikre bærekraften i fremtidens havbruk til havs og tilknyttede verdikjeder
 • Robin Scotland (Stolt Sea Farm): Utfordringer og muligheter for landbasert oppdrett
 • Kjell Maroni (FHF): FHF rolle innen utvikling av havbruksnæringen og fremtidige prioriteringer
15001515 Kaffepause
1515 – 1730 Ny teknologi for økt bærekraft

 • Trond Severinsen (Hauge Aqua): Egget®, kanskje fremtidens løsning for havbruk og lakseoppdrett globalt?
 • Friede Andersen (Mattilsynet): Nye konsepter; etterprøvbarhet og dokumentasjon
 • Marie Bueie Holstad (UIB/NORCE): SFI Smart Ocean – overvåking for bærekraftige havindustrier
16151630 Kaffepause
1630 – 1730
 • Daria Lysova (Fjord Solution): Fjord Solutions: Teknologi for bærekraftig oppdrett
 • Ragnar Tveterås (UiS): Bedre forståelse av biologi og miljøeffekter av de nye teknologiene
1730 – 1800 Mingling
1800 – 2000 B2B møter
2030  – Middag
Onsdag 2. November
0830 – 1200 Fremtidige utfordringer og mulige løsninger

 • TBA (MOWI): Utfordringer og muligheter ved produksjon av laks og settefisk på Agder
 • Jon Inge Brattekås (CSUB): TBA
09100930 Kaffepause
0930 – 1030
 • Rune Lunde (Moreld Aqua): Styre og overvåkningssystemet iAqua
 • Håkon Bergan (Nekkar ASA): ”Starfish”, resultater fra uttesting av merden
 • Trond Rafoss (Ocean Farm Holding AS): Lavtrofisk akvakulturproduksjon i tilknytning til havvind
10301100 Kaffepause
1100 – 1200
 • Erik Haavind (NOV): NOV og landbasert oppdrett. Hva kan vi tilføre bransjen?
 • Nabil Belbachir (NORCE): Aquaculture goes digital
 • Marie Sørli (Eksfin): Hvordan kan Eksfin bidra med finansiering til havbruksnæringen?
12001300 Lunsj og avslutning
1300 – 1500 Tilleggsvalg – Bedriftsbesøk

 • Norsk Oppdrettsservice (landbasert rensefisk)
 • MOWI, havbasert laks
 • Stolt Sea Farm (Piggvar)