23
Mar

23 March | 11:30 - 20:30 | Kristiansand | Open for all

Norsk olje og gass inviterer til et dialogmøte mellom sentrale politikere, representanter for industrien og medlemsbedrifter.

Innledninger av ordfører, fylkesordfører og administrerende direktør i Norsk olje og gass, samt fra styreleder Frode Jensen i GCE NODE og administrerende direktør Øyvind Boye i Nymo.

Invitasjonen er personlig og sendt på e-post til øverste leder i alle deltakerne i GCE NODE.

PROGRAM:

11.30-12.15 Lunsj

Del 1: Nåsituasjonen

12.15 Velkommen fra Norsk olje og gass

12.20 Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand ønsker velkommen og innleder om lokalt syn på næringen med utfordringer og muligheter.

12.35 Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass innleder om situasjonen i næringen.

12.50 Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE: Status NODE-bedriftene – omstilling og tiltak.

13.10 Dialog mellom Furre, Schjøtt-Pedersen og Ellingsen

13.30 Pause

Del 2: Framtid

14.00 Fylkesordfører Terje Damman (H) tar opp temaet; Hvordan det regionale nivået jobber for utvikling og aktivitet.

14.15 Frode Jensen, styreleder Node og CEO NOV tar opp følgende momenter; Utsikter framover – hvordan beholde kompetanse og kapasitet til markedet kommer tilbake

14.35 Øyvind Boye, adm.dir – Nymo industrier tar for seg temaet; Full gass på tross av nedgangstider og hvordan deres forbedringsarbeid holder de konkurransedyktige videre.

14.55 Dialog mellom Damman og representanter for næringslivet

18.00 Middag ved hotellet for de som ønsker å delta.

20.30 Slutt for dagen

Program Dialogmøte Kristiansand mars 2017


Register