23
Oct

23 October | 17:30 - 21:00 | Arendal | Open for all

I dagens geopolitiske klima står Norge ovenfor nye utfordringer knyttet til sikkerhet og beredskap, og maritim sektor er spesielt sårbar i lys av trussel- og risikovurderinger fra etterretningstjenestene. Hvordan kan privat sektor og offentlige aktører sammen styrke og sikre næringens -og Norge sin motstandsdyktighet?

Maritimt Forum Sør, og Sørlandet Rederiforening inviterer til dette aktuelle seminaret i samarbeid med Gard.

PROGRAM
17:30 Registrering & kaffe med en matbit
18:00 Gard Updates | Rolf Thore Roppestad | Administrerende Direktør |Gard AS
18:15 Norsk Sikkerhetspolitikk i en ny tid | Ine Eriksen Søreide | leder av Utenriks- og Forsvarskomiteen
18:45 Norsk skipsfart i et urolig farvann | Harald  Solberg | Administrerende Direktør | Norges Rederiforbund
19:00 Maritim sikring i et nytt trusselbilde ved Richard Utne | Avdelingsleder for Maritim Sikring | Kystverket
19:15 Paneldebatt – ledet av Høye G. Høyesen | Regiondirektør | NHO
19:45 Middag


Seminaret holdes hos Gard AS, Kittelsbuktveien 31,4836 Arendal

Seminaret er gratis for medlemmer i Maritimt Forum Sør,  YoungShip Sørlandet og GCE NODE.

Deltakeravgift andre: kr. 160,- +mva.

Det blir servert middag til alle som krysser av for middag i påmeldingen.  Middag inkl. drikke koster kr. 400,- + mva