05
Jun

05 June | 18:00 - 22:00 | Oslo | Open for all

Agder H2 Nettverk og Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til faglig oppdatering og hyggelig samvær kvelden før Hydrogenkonferansen 2024 i Oslo