27
Oct

27 October | 08:00 - 11:30 | Arendal | Open for all

NORWEPs representanter vil presentere markedsrapportene for Offshore Wind og Offshore Oil & Gas på Sørlandet 27. oktober.

PROGRAM ARENDAL
08:00 Frokost og registrering

08:30 Offshore Wind rapporten presenteres av Klaus Udesen og  Cornelius Drücker, NORWEP (sistnevnte på Teams fra Tyskland)

09:50 Innlegg av lokalt selskap; Bekaert Norway AS

10:00 Pause

10:10 Internasjonale markedsmuligheter olje & gass, inklusive NORWEP’s dashboard ved Iben Fürst Frimann-Dahl, Rystad Energy (Teams)

11:00 Oppdatering av aktiviteter og internasjonal support, Håkon Skretting og Henrik Jorkjen, NORWEP


Sted: CSUB AS, Skytebanen 14, 4841 Arendal

Arrangører: