10
Dec

10 December | 13:00 - 14:00 | Webinar | Open for all

Velkommen til webinar med fokus på Menon Economics’ rapport om omstillingen i petroleumsnæringen!

Rapporten er gjort på bestilling av Innovasjon Norge og Norsk olje og gass i tett samarbeid med de ledende energiklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology og NCE Energy Technology (Energy Valley). Klyngenes medlemsbedrifter har deltatt i en omfattende spørreundersøkelse, noe som utvilsomt utgjør grunnlaget for hovedfunnene i rapporten.

13:00-13:05: Velkommen
Ved møtelederne Kolbjørn Andreassen (informasjonssjef i Norsk olje og gass) og Roger Martinsen (leder for havnæringene i Innovasjon Norge)

13:05-13:25 Presentasjon av hovedfunnene i rapporten
Sveinung Fjose, Partner i Menon Economics

13:25-13:55 Panel
Sveinung Fjose, partner, Menon Economics
Owe Hagesæther, leder, GCE Ocean Technology
Tom Fidjeland, leder, GCE NODE
Preben Strøm, leder, NCE Energy Technology – Energy Valley

13:55-14:00 Oppsummering
Kolbjørn Andreassen fra Norsk olje og gass og Roger Martinsen fra Innovasjon Norge

Webinaret vil tas opp og gjøres tilgjengelig for alle interesserte i etterkant av møtet.
Vi ber om at alle deltakere benytter chatten for å stille spørsmål og komme med kommentarer. Vi vil legge opp til at spørsmål adresseres til paneldeltakerne.


Register