12
Sep

12 September | 09:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE, Lister Nyskaping og Sørlandets Europakontor inviterer til heldagsseminar om nye blå næringer.

GCE NODE, i samarbeid med Sørlandets Europakontor, har mottatt finansiell støtte fra Innovasjon Norge til forprosjektet «Plattform for nye blå næringer (PNBN)». Dette forprosjektet skal danne grunnlaget for en bedre forståelse av hva regionen innehar av kompetanse og teknologi som kan overføres til de nye mulige vekstområdene, inkludert nye blå næringer.

Resultatene av forprosjektet vil kunne indikere mulige fremtidige samarbeidskonstellasjoner, som kan gi prosjektmuligheter og ny B2B-samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og støtte opp om det etablerte økosystemet for innovasjon og entreprenørskap i regionen.

Næringsselskapet Lister Nyskaping bidrar med kompetanse, nettverk og samhandlingsarenaer for bedrifter helt vest i Agder. Gjennom prosjektet Innakva har selskapet særlig arbeidet med aktører i den blå sektoren på Sørlandet.

Mål: Beskrivelse av kompetanse og teknologi (i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv), hvor kunnskap og leveranser fra eksisterende industri og forskning på Agder kan overføres og nyttiggjøres innen nye blå forretningsområder, som f.eks.:

  • Havbruk (laks og andre arter, som f.eks. industriell produksjon av alger)
  • Havvind og andre blå energikilder
  • Flerbruk plattformer og – områder (F.eks havenergi/havbruk)

Program

NB! Begrenset antall plasser, medlemmer av GCE NODE/Innakva bedriftssammenslutning vil bli prioritert.

Deltakeravgift: Medlemmer av GCE NODE / Innakva Bedriftssammenslutning, kr. 0,- / Andre bedrifter kr. 500,- ekskl. mva.

No-show-avgift kan tilkomme, viktig å lese påmeldingsvilkårene når du registrerer deg.

 

 


Register