19
Aug

19 August | 12:15 - 14:15 | Arendal | Open for all

GCE NODE og NODE-bedriftene RedRock og Telenor Maritime stiller med foredragsholdere til NTNUs arrangement under Arendalsuka.

Seminaret har fokus på muliggjørende teknologier og muligheter disse gir for utvikling av neste generasjon skip og havromsoperasjoner. Hvilke muligheter gir det for norsk verdiskapning og innovasjon? Er det sparte kostnader i forhold til fremtidige driftsmodeller? Hvilke teknologier og kompetanse vil vi kunne eksportere i fremtiden? Hva er hindringene? Hvor er vi i dag?

Muliggjørende teknologier omfatter avanserte materialer, produksjonsteknologi og digitalisering. Dette blir sentrale teknologier i utvikling av nye innovative produkter, tjenester og løsninger for den maritime næringen.
Det vil være korte innlegg fra akademia og industri med muligheter for spørsmål og diskusjon.
En lett lunch serveres underveis.

STED: Thon Hotel Arendal

PROGRAM:
12:15-12:20: Velkommen ved Ingrid Schjølberg, Director of NTNU Oceans Science and Technology

12:20-12:40: Omstillingsutfordringer og rammevilkår for innovasjon, konkurranseevne og arbeidsplasser. Hva skjer fremover når det gjelder fremtidens skip og hva vil det bety for næringen. President i NHO Tore Ulstein (Styreleder Ulstein Group)

12:45-13:00: Autonome skip og utvikling av testområder for denne teknologien. Adm. dir Gard Ueland (Kongsberg Seatex)

13:00- 13:10: Autonome skip og teknologiutfordringer. Etablering av Norsk forening for Autonome skip. Seniorforsker Ørnulf Rødseth (MARINTEK)

13:15- 13:25: Krevende maritime operasjoner, veien videre for økt effektivisering. Professor Hans Petter Hildre (NTNU)

13:30- 13:40: Drifts- og miljøgevinster ved integrering av leverandører i nåtidsdata i olje- og gassindustrien. Hvordan lykkes med å øke produktiviteten og bidra til lavere CO2 utslipp? CEO Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE)

13:40-13:50: Cutting edge teknologi, fra sensor til skyløsninger for drift av maritimt utstyr. CEO Christoffer Jørgenvåg (Red Rock)

13:55-14:05: Hvordan kan et høykapasitets mobilnett bidra til mer optimal ressursutnyttelse av supply skip  og riggflåten langs norskekysten? Head of Offshore Tom Løwehr (Telenor Maritime)

14:05: Kort diskusjon: Hva trenger næringen av kunnskap og  hvordan ta i bruk ny teknologi?