19
May

19 May - 20 May | 09:00 - 15:00 | Webinar | Open for all

Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020.

Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Gjennom en blanding av forelesninger og workshops får deltakerne praktisk trening i hvordan man innretter en søknad til de respektive prosjekttypene.

Kurset er praktisk rettet og legger hovedvekt på en av de tre hoveddelene i en søknad: “Impact”, eller samfunnsnytte. Forskningsrådet har engasjert det erfarne konsulentfirmaet Europa Media, som har spesialisert seg på EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. De har skaffet seg ekspertise gjennom en rekke søknader, som også brukes som eksempler under kurset.

Kurset passser for alle som ønsker å utvikle bedre EU-søknader, enten du kommer fra en bedrift, FoU-miljø eller det offentlige.

Språk: engelsk

Ytterligere informasjon og Program

NB! Fremdeles noen få plasser ledig på kurset.


Register