07
Apr

07 April | 13:00 - 14:00 | Digital meeting | Open for all

I samarbeid med Norsk Katapult inviterer GCE NODE til en serie med digitale møter der alle katapultsentrene får presentere sine tjenester.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

24. mars Manufacturing Technology

7. april – Ocean Innovation

21. april – Future Materials

5. mai – Digicat

19. mai – Sustainable Energy


Ocean Innovation leverer design, prototyping, testing og verifisering for havnæringen. Uansett hvor du er, så tar vi deg videre.

Meld deg på for å høre hva vi kan bistå din bedrift med.


Møtene er gratis, åpne for alle interesserte og holdes på Zoom platformen.

Meld deg på her: