03
Feb

03 February - 04 February | 08:00 - 14:00 | Stavanger | Open for all

Er kompetansen fra olje- og gassindustrien muskelen vi trenger for å nå klimamålene?

Offshore Strategikonferansen er Norsk Industri sitt årlig fora for strategisk arbeid til støtte for bransjens levedyktighet. Velkommen til å heve blikket og delta, for strategisk arbeid til støtte for din egen og bransjens levedyktighet.

Hovedemne 3. februar:
Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål
Klimautfordringen er formidabel. Norge og Europa diskutere nå mål og til dels lovgivning for 40 – 60% reduksjon i samlede klimagassutslipp innen 2030. Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier at “Verdikjeden olje og gass er vår sterkeste muskel for å bære oss inn det grønne skiftet”. Leverandører og operatører i petroleumsindustrien, sammen med våre forskningsmiljøer, har erfaring, kompetanse, fagmiljøer og kapital til å gjennomføre store deler av denne energi-transformasjonen. Utslipp må kuttes veldig raskt, og det må skje i tråd med FNs bærekraftsmål. Hva må til av rammebetingelser, teknologiutvikling og prosjekter for at norske miljøer skal oppnå gode markedsandeler og høy verdiskaping vil bli drøftet.

Hovedemne 4. februar:
Det internasjonale markedet
Moderator: Sjur Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners
Det internasjonale markedet blir svært viktig for norsk leverandørindustri i årene fremover. Markedsmuligheter og gode råd for internasjonalisering blir presentert av Norwegian Energy partners og selskaper med lang erfaring. Et spesielt fokus settes på mulighetene i Storbritannia og Brasil som er våre største markeder i dag. Teknologier og løsninger utviklet i Norge har store potensialer i et globalt marked.

Register