06
Feb

06 February - 07 February | | Stavanger | Open for all

For 23. gang ønsker Norsk Industri og Conventor AS velkommen til en av de viktigste møteplassene for oljeindustrien i Norge. Bransjen samles til en spennende fagkonferanse og møteplass der vi får tilgang til informasjon og kunnskap rundt norsk sokkels fremtidsutsikter.

Du får anledning til å høre de meste sentrale for hele bransjen fra oljeselskaper, myndigheter og leverandørbedrifter. Hvilke prosjekter pågår, hva gjøres av forbedringer og hvordan kan bedriftene bidra til utslippsreduksjoner og teknologiutvikling for langsiktig konkurransekraft. Sett av to døgn i Stavanger for friske paneldebatter, å oppdatere deg selv og ditt selskap og bidra med gode innspill om strategiske grep for industrien i tiden fremover.

NETTSTED: Offshore strategikonferansen


Register