04
Apr

04 April - 05 April | | Stavanger | Open for all

Offshore Strategikonferansen 2022 arrangeres 4.–5. april på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Konferansens hovedtema er Norsk sokkel går foran – aktivitet, utslippskutt, grønne satsinger, eksport og prosjekter.

Programmet til årets konferanse er delt inn i følgende tema:

  • Norsk sokkel i en energifremtid
  • 50% kutt på åtte år – hvordan få dette til?
  • Grønne satsinger og marked, hvordan få til verdiskaping og eksport
  • Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass, og til fornybar?
  • Prosjekter og markedsutsikter, olje og gass

Offshore Strategikonferansen er Norsk Industri sitt årlige fora for å samle bransjen, både leverandører, operatører og myndigheter, for å drøfte fremtiden og strategiske grep for å videreutvikle og styrke leverandørindustrien på en bærekraftig måte. OSK sitt kjennetegn har vært kombinasjonen av et sterkt faglig program, og en utmerket nettverksarena.


Register