05
Feb

05 February - 06 February | | Stavanger | Open for all

For 24. gang ønsker Norsk Industri og Conventor AS velkommen til en av de viktigste møteplassene for oljeindustrien i Norge.

5.-6. februar 2018 samles bransjen til en spennende fagkonferanse og møteplass der vi får tilgang til informasjon og kunnskap rundt norsk sokkels fremtidsutsikter.

Les mer: strategikonferansen.no.


Register