11
Feb

11 February | 09:00 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Spennende miniseminar om nye markedsmuligheter innen offshore vind, med blant annet Statoil og Olje- og energidepartementet.

Offshore vind er et umodent, men raskt voksende marked. Bare i fjor ble det bygget 15 nye vindparker i Europa, noe som er ny rekord.

Offshore fornybar energi kan bli viktig for NODE-bedriftene. Dette er en av våre store muligheter til å ta del i det grønne skiftet. Flere bedrifter på Sørlandet har allerede vunnet innpass og har gode muligheter for å utvikle virksomheten videre i dette spennende markedet.

GCE NODE inviterer nå til et miniseminar og workshop om offshore vind. Blant foredragsholderne er Statoils avdeling for New Energy Solutions og Olje- og energidepartementet. Miniseminaret vil ha fokus på markedsmuligheter, teknologi og rammebetingelser.

Sted: Thon Hotel Kristiansand, Markens gate 39, 4612 Kristiansand

Pris: 400 kroner for deltakere fra NODE-bedrifter, 800 kroner for andre,  Gratis for Studenter fra UiA

Foreløpig program:

09:00: Oppmøte og kaffe

09:15: Velkommen og oppsummering fra forrige workshop, Anne-Grete Ellingsen [GCE NODE]

Flytende offshore vind – New Energy Solutions, teknologistatus og utviklingsbehov, Eirik Byklum [Statoil]

Rammebetingelser i Norge og Nordsjøbassenget, Øyvind Johansen [Olje- og Energidepartementet]

Internasjonale møteplasser, Jon Dugstad [Intpow]

Oppdragsmuligheter i det europeiske offshore vind markedet, Johnny Aak [Energy Management]

12:00: Lunsj

12:30: Research Centre for Offshore Wind Technology (FME Nowitech), Alf Holmelid [UiA]

12:40: Offshore vind – en forretningsplan for NODE-bedrifter, Kateryna Irzhavtseva og Ole Jørgen Larsen [Studenter UiA]

Amon – ide og planer, Arne Marthinsen [Einar Øgrey]

Fra olje & gass til flytende vind – en utstyrleverandørs erfaring, Torbjørn Rokstad [MacGregor]

Kaffe og kake

Gruppearbeid I – Hva må vi gjøre det neste året for å nå målet om at “regionen skal bli en stor leverandør av innovasjon, utstyr og konsepter til offshore fornybar (energi) vind innen 5 år”?

Gruppearbeid II – Skisse til vegkart for å nå målet

Oppsummering, Marit Dolmen [GCE NODE]

14:45: Slutt – anledning til å samtaler mellom deltakerne


Register