15
Feb

15 February - 16 February | 09:00 | Kristiansand | Open for all

Fremtidens Havvind inviterer til Offshore Wind Roadshow og B2B møter i samarbeid med Aker Offshore Wind, Eksfin, Achilles og Noroff

Program tirsdag 15. februar

09:00 – 09:10  Velkommen og innledning, prosjektleder for Fremtidens Havvind, Rune Klausen – Presentasjon

09:10 – 09:20  Åpning, Kristiansands ordfører, Jan Oddvar Skisland

09:20 – 10:15  Planer og muligheter,  Aker Offshore Wind inkl.  – Presentasjon

10:15 – 10:50  Pause

10:50 – 11:10  Eksportfinansiering, Eksfin (Eksportfinansiering Norge) Senior kundeansvarlig, Pernille Østensjø – Presentasjon

11:10 – 11:30  Global risikoreduksjon, Achilles, CEO, Halvard Homme – Presentasjon

11:30 – 12:30  Møtet avsluttes med lunsj og mingling


 

Fremtidens Havvind er et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder – støttet av Agder Fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Prosjektet er ledet av GCE NODE