28
Apr

28 April | 08:45 - 17:00 | Fevik | Open for all

Arrangør: Forskningsrådet og Innovasjon Norge i samarbeid med GCE NODE.

Program:

Oppdatering av GCE NODE aktiviteter 

Innovasjon Norge – presenterer mulige EU-midler

Otechos ved Tor Arne Hauge – deler erfaringer som gründer med støtte fra virkemiddelapparatet

Forskningsrådet

ERTEC ved Geir Søraker – deler erfaringer med støtte fra virkemiddelapparatet i omstillingstider

  • Gjennomgang av hva en god søknad bør inneholde
  • Gjennomgang av ulike maler og vurderingskriterier
  • Veiledning av rådgivere under jobbing med egne prosjektidéer

Forskningsrådet stiller også denne gangen velvillig opp med rådgivere

Oppsummering og avslutning

 


Register