01
Dec

01 December | 09:00 - 10:30 | Webinar | Open for all

Interessert i å lære mer om Poseidon Principles, finansinstitusjonenes internasjonale klimainitiativ for shipping?

I samarbeid med Network LNG Norway og DNV GL presenterer NORWEP et webinar som har som hensikt å gi bedre innsikt i Poseidon Principles. Vi har invitert representanter fra næringen som på ulike måter jobber med Poseidon Principles til å fortelle mer om prinsippene og hva det krever av den maritime næringen.

Dato: 1. desember 2020
Tid: 09:00 – 10:30 CET
Sted: Zoom webinar

Program:
09:00: Velkommen – ved Egil Rensvik, Prosjektleder, Network LNG Norway
09:05: Poseidon Principles. Konsekvenser for banker, redere og tilgangen på kapital – ved Knut Ola Skotvedt, Senior Vice President, DNB
09:25: Tittel TBI – ved Fanny Fabricius Bye, Eksportkreditt/GIEK.
09:45: Tekniske og operasjonelle utfordringer – kritisk for å håndtere konkurransekraft og verdier – ved Helge Hermundsgård, DNV GL
10:05: Q&A, moderert av Eirik Melaaen, Direktør for Midtstrøm & LNG, Øst Africa og Singapore
10:30: Ferdig

Arrangementet er på norsk, er gratis og åpent for alle. 


Register