28
Jan

28 January | 12:00 | Grimstad | Members only

Hvilke muligheter gir MIL for din bedrift og produktutvikling?

STN og UiA har tatt initiativet til en omvisning og gjør denne tilgjengelig for alle medlemmer i Future Robotics.

MIL (Mechatronics Innovation Lab) tilrettelegger for test av fremtidens tekniske løsninger.  Vi får en omvisning av det utstyr de har per i dag. UiA har allerede 3D-printere, sveiserobot, bølgekompenserings-systemer i verdensklasse. Vi vil også få innsikt i hva MIL vil bli etter utvidelsen.

De bygger nå lab-haller på 4000 m2 for å utvide testmuligheter innen robotisering, digitalisering, materialtesting, sensorikk, instrumentering samt utstyr for styrke og utmattingstester. Den nye lab’en vil stå ferdig i 2017 og det er allerede bevilget 40 MNOK øremerket utstyr til MIL.
MIL kan utføre tester på oppdrag for industrien – kom og se hvilke muligheter som ligger der nå og hva som vil komme!

Påmelingsfrist 26. januar.
Påmelding til Michel Esnault i STN, me@sorlandsporten-naringshage.no