17
Jan

17 January | 09:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Dette kurset gir en innføring i OPC UA og hvordan denne teknologien kan benyttes for digitalisering.

Kurset vil ta for seg forskjellene på klassisk OPC og OPC UA samt gi en introduksjon til informasjonsmodellering. I tillegg vil kurset vise praktisk oppkobling mellom klient og server samt hvordan man setter opp sikker kommunikasjon.

Deltagerne vil etter kurset vite hvilke fordeler OPC UA gir ifht. klassisk OPC, samt være godt forberedt på praktisk bruk av OPC UA i prosjekter. Også mange av operatørselskapene innen olje&gass er blant de som har fått øynene opp for denne viktige kommunikasjonsprotokollen for industriell automasjon og økt interoperabilitet.

Innhold:

  • Introduksjon til den nye OPC UA -spesifikasjonen
  • Hvorfor informasjonsmodellering: Grunnmuren i Industrie 4.0 og digitalisering
  • Introduksjon til informasjonsmodellering og semantikk
  • Praktisk oppkobling klient/server og oppsett av sikker kommunikasjon
  • Praktisk informasjonsmodellering

Kursleder:

Prediktor AS (www.prediktor.no)  ved Anders Veberg – CTO, Hans Petter Ladim – Senior SW Developer og Morten Enholm – CMO

Møtet holdes i GCE NODE’s lokaler i Tordenskjoldsgate 9, 5. etasje.

Kursavgift: NODE bedrifter kr. 4 400,-/deltaker, andre deltakere kr. 5 400,-/deltaker. Fritt for mva.

NB! påmeldingsfrist 07.01.

Vel møtt til et spennende og framtidsrettet kurs!

 


Register