23
Apr

23 April | 14:00 - 15:00 | Webinar | Members only

Webinaret er en oppfølging av webinaret 7. april om samme tema, tiltak og endringer i NAV i forbindelse med koronapandemien.

Webinaret holdes av Terje Johnsen, senior rådgiver Arbeid og Utvikling, NAV Agder.

NB! Spørsmål som ønskes belyst kan gjerne skrives inn i tekstfeltet som kommer opp i påmeldingsskjemaet. Det er også mulig å stille spørsmål under webinaret.

Webinaret er gratis og kun for deltakere i GCE NODE, Eyde-klyngen og Maritimt Forum Sør.