09
Feb

09 February | 09:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Ønsker du å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Har du en prosjektidé og vurderer å søke offentlig finansiering?

NODE og Forskningsrådet inviterer til innovasjonsseminar over to samlinger der bedrifter kan få hjelp til utvikling av sine prosjektidéer.

DEL 1: Scandic Dyreparken Hotell. Seriegründer Arne Smedal innleder og deler sine mange erfaringer med oppstart av prosjekter og bruk av virkemiddelapparatet.

Kort informasjon fra aktuelle programmer i Forskningsrådet. Hvor passer din prosjektidé inn?

 • VRI Agder (Energi og teknologi, IKT)
 • SkatteFUNN (alle tema)
 • ENERGIX (havenergi, offshore vind, energieffektiv industri, geotermisk energi)
 • Petromaks 2 (boring og brønn, mektatronikk, sensorer og kontrollsystemer, CBM, vision systems, robotisering/automatisering, Plug & Abandon (ikke decommissioning), materialteknologi, Big data)
 • DEMO 2000 (demonstrasjon og pilotering)
 • MAROFF (maritim og offshore operasjoner, fartøyer og marine operasjoner knyttet til “deep sea mining”)
 • BIA og NANO2021 (additive manufacturing (eks. 3D printing), robotisering/automatisering, forretningsmodeller, avanserte materialer/materialteknologi)
 • H2020 (muligheter for bedrifter som partnere i internasjonale prosjekter, SMB-instrumentet)
 • Innovasjon Norge (alle tema, demonstrasjon og pilotering for nye miljøteknologi, forretningsmodeller, prosessveiledning design)

Introduksjon til arbeidsverktøy for utvikling av prosjektidé (Prosjektkanvas)

 • Prosjektidé fra NODE gjennomgås i plenum
 • Gruppearbeid
 • Gjennomgang /diskusjon i plenum

Deltakerne vil få tilbud om individuelle møter med rådgivere fra de aktuelle programmene.

De bedriftene som ønsker det, kan gjerne sende inn prosjektideer i forkant for å få mest mulig ut av sitt individuelle møte. Et skjema vil bli sendt til alle påmeldte etter registrering.  Den enkelte vil da bli rutet til møte med riktig rådgiver i forkant.

DEL 2:  28. april, 10:00-17:00, Strand Hotel Fevik  – PROSJEKTVERKSTED

 • Gjennomgang av hva en god søknad bør inneholde
 • Gjennomgang av ulike maler og vurderingskriterier
 • Jobbing med egne prosjektidéer under veiledning av rådgivere fra aktuelle program

Informasjon om kurs i INNOVASJONSLEDELSE, arrangeres av GCE NODE i samarbeid med UiA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.


Register