30
Sep

30 September | 10:00 - 15:00 | Kristiansand | Members only

GCE NODE inviterer til en ny workshop innen Plug & Abandonment (plugging av utgåtte olje- og gassbrønner).

Workshopen er gratis og åpen for alle NODE-bedrifter samt deltakerne i prosjektet P&A.  Mads Grinrød har laget en oppdatert og utvidet rapport «P&A Business Opportunities»  som blir utlevert på møtet.

Sted: Sørlandet Kunnskapspark, Auditoriet, Gimlemoen 19 Kristiansand

PROGRAM:

Kl 10:00: Velkommen v/ Marit Dolmen, FOUI-leder GCE NODE. Kort presentasjon av deltakerne

Kl 10:15: Presentasjon av oppdatert  rapport «P&A Business Opportunities». Mads Grinrød. Spørsmål og diskusjon

Kl 11:15: P&A og endringer i regelverket. Gustav Westerlund Dunsæd, Sjefsingeniør Petroleumstilsynet. Spørsmål og diskusjon

Kl 12:00: Lunsj og mingling. Registrering av behov for bilaterale møter med foredragsholderne

Kl 12:30: Decommissioning og P&A. Øystein Huglen, Business Development Manager, ConocoPhillips Norway. Spørsmål og diskusjon

Kl 13:15: Statoil P&A erfaringer og strategier. Steinar Strøm, Statoil. Spørsmål og diskusjon

Kl 14:00: Bilaterale møter

Etter siste innlegg blir det anledning til å ha individuelle møter med foredragsholderne. Det er adgang til å tegne seg på forhånd, eller under selve møtet (først til mølla).  GCE NODE har tilgang på noen (for)prosjektmidler fra «Innovasjonsrammen», og har reservert noen av disse midlene for prosjekter innen P&A. Betingelsene for å oppnå støtte er at minst to bedrifter inngår et samarbeid, hvorav minst en bedrift må være NODE-medlem. Støttebeløp dreier seg om 150.000-200.000 NOK, og det kreves etter Statstøtteregulativet en egeninnsats (kontant og/eller in-kind) etter nærmere regler.

Vi vil også minne om at det for større prosjekter kan søkes støtte fra Norges forskningsråd, hvor nå P&A er spesielt beskrevet som et satsingsområde under Petromaks2.  Søknadsfrist er 14. oktober. Dersom noen av bedriftene er interesserte, kan administrasjonen i NODE være behjelpelig med råd om søknadsskriving og kvalitetssikring av søknad. Kontakt Marit Dolmen (marit@gcenode.no) eller Magne Dåstøl (magne@gcenode.no).

Velkommen til diskusjon omkring et stort nytt forretningsområde, som roper etter ny teknologi!


Register