05
Sep

05 September - 28 September | | Kristiansand og Arendal | Members only

Med finansiell støtte fra Blått Kompetansesenter Sør (BKS) har GCE NODE i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Innakva KLYNGE ferdigstilt kompetansehevningskurset «Oil2Fish».

Kurset har som mål å styrke havbrukskompetanse hos ingeniører og andre, spesielt rettet mot ansatte fra offshore leverandørindustrien.

 

Blant delmålene er:

  • Øke kunnskapen om fiskebiologi hos ingeniører.
  • Øke kunnskapen om teknologiske utfordringer i havbruksnæringen.
  • Tilgjengeliggjøre forskningsbasert kunnskap om akvakultur og tilknyttet teknologi.
  • Bidra til teknologioverføring fra offshore leverandørindustrien til havbruksnæringen.
  • Skape grunnlag for innovasjon.
  • Forenkle overgangen i omstilling til nye markeder.
  • Skape grunnlag for potensiale FoUI samarbeid på tvers av fagkompetanser

Det planlegges 3 kurs, hver på 3 moduler, og hver med varighet på 3timer. I tillegg planlegges det en felles ekskursjon for deltakerne på alle 3 kursene den 12. september.

Modul/Sted Kurs 1 holdes hos

Nekkar, Kristiansand

9-12 alle dager

Kurs 2 holdes hos

CSUB, Arendal

9-12 alle dager

Kurs 3 holdes hos

NOV, Kristiansand

13-16 alle dager

1 05-september-23 06- september -23 07- september -23
Ekskursjon (felles for alle) 12- september-23 12- september-23 12- september-23
2 20- september-23 21- september-23 22- september-23
3 26- september-23 27- september-23 28- september-23

Det er 10-15 plasser på hver av de 3 kursene.

Kurset er et pilotkurs som i første omgang kun tilbys for ansatte i GCE NODE og Innakva-klynge bedrifter og derfor er gratis, men alle deltakere må besvare en survey i etterkant av kurset der vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av kurset.


Påmelding kurs 1 hos Nekkar

Påmelding kurs 2 hos CSUB

Påmelding kurs 3 hos NOV


Kontaktpersoner:
Christian B. von der Ohe, Christian@gcenode.no
Erlend Moksness, erlend@gcenode.no