09
Oct

09 October | 08:45 - 14:30 | Kristiansand | Members only

Kursholder er Advokat Helge Tennebø fra advokatfirma KJÆR DA.

Tennebø har over 20 års praksis fra praktisk kontraktsarbeid (innkjøp, prosjekt og juridisk) og er i tillegg til advokat også utdannet sivilingeniør og fagarbeider innen mekaniske fag. www.advkjaer.no

Det legges opp til en gjennomgang av sentrale kontraktsrettslige temaer med praktiske eksempler der dette passer.

Siste del av kurset er avsatt til gjennomgang av caser. om noen har caser/eksempler som ønskes gjennomgått kan disse sendes til kursholder på epost: ht@advkjaer.no senest en uke før kursstart.

God bransjeforståelse vil alltid øke verdien av de juridiske rådene advokater gir. For å kunne tilby juridiske tjenester av høy kvalitet til det lokale næringsliv innenfor industri og oljeservice har Advokatfirmaet Kjær de siste årene bygd opp et fagmiljø med advokater med lang fartstid fra bransjen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Enkelte har i tillegg omfattende teknisk bakgrunn og erfaring som kan være avgjørende for å oppnå den nødvendige, totale forståelsen for de juridiske problemstillingene som oppstår. Advokatfirmaet Kjær tilbyr dermed advokattjenester til bransjen lokalt på Sørlandet som man tidligere, i mange tilfeller, måtte hente i Oslo.

Sentrale Temaer:

 • Ulike typer avtaler, herunder standardavtaler
 • En avtales fødsel, liv og «død»
 • Rettigheter og forpliktelser
 • Ulike typer garantier
 • Ulike ansvarsreguleringer, hvordan få kontroll på egen risiko
 • Håndtering av endringer underveis
 • Avtaler om hemmelighold (NDA)
 • Suspensjon og terminering
 • Mislighold, og ulike muligheter for begrensning av egen risiko
 • Levering og betaling
 • Avtaletolking
 • Lovvalg, bakgrunnsrett og tvisteløsning

Program:

08:45 – 09:00     Registrering og kaffe
09:00 – 10:00     Forelesning
10:00 – 10:15     Pause
10:15 – 11:15     Forelesning
11:15 – 12:15     Lunsj
12:15 – 13:15     Forelesning
13:15 – 13:30     Pause
13:30 – 14:30     Gjennomgang av case – diskusjon – spørsmål

 

Kurset holdes hos: GCE NODE, 5. etasje i Tordenskjolds Gate 9, 4612 Kristiansand

 


Register