11
Jan

11 January | 12:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Kursholder er advokatfullmektig Helge Tennebø fra advokatfirma KJÆR DA.

Tennebø har over 20 års praksis fra praktisk kontraktsarbeid (innkjøp, prosjekt og juridisk) og er i tillegg til jurist også utdannet sivilingeniør og fagarbeider innen mekaniske fag. www.advkjaer.no

Det legges opp til en gjennomgang av sentrale kontraktsrettslige temaer med praktiske eksempler der dette passer. Siste del av kurset er avsatt til gjennomgang av caser. om noen har caser/eksempler som ønskes gjennomgått kan disse sendes til kursholder på epost: ht@advkjaer.no senest en uke før kursstart.

God bransjeforståelse vil alltid øke verdien av de juridiske rådene advokater gir. For å kunne tilby juridiske tjenester av høy kvalitet til det lokale næringsliv innenfor industri og oljeservice har Advokatfirmaet Kjær de siste årene bygd opp et fagmiljø med advokater med lang fartstid fra bransjen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Enkelte har i tillegg omfattende teknisk bakgrunn og erfaring som kan være avgjørende for å oppnå den nødvendige, totale forståelsen for de juridiske problemstillingene som oppstår. Advokatfirmaet Kjær tilbyr dermed advokattjenester til bransjen lokalt på Sørlandet som man tidligere, i mange tilfeller, måtte hente i Oslo.

Sentrale Temaer:

  • Ulike typer avtaler
  • En avtales fødsel, liv og «død»
  • Rettigheter og forpliktelser, herunder garanti
  • Ulike ansvarsreguleringer, hvordan få kontroll på egen risiko
  • Håndtering av endringer underveis
  • Mislighold, og muligheter for ansvarsbegrensning
  • Levering og betaling
  • Avtaletolking, lovvalg, bakgrunnsrett og tvisteløsning

Agenda:

12:30 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Forelesning

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 14:45 Forelesning

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 16:00 Gjennomgang av case – diskusjon – spørsmål

 


Register