04
Sep

04 September | 12:00 - 13:30 | Kristiansand | Open for all

Mechatronics Innovation Lab er tema under lunsjmøtet til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sted: Generalboligen, Østre Strandgate 56

Foredragsholder: Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE), Alf Holmelid (UiA) og Eivind Buckner (JB Ugland Eiendom)

Pris, medlem Næringsforeningen: 250,- eks. mva.
Pris, ikke medlem: 500,- eks. mva.
Påmeldingsfrist: 03.09.2015

BAKGRUNN:
Sørlandet er i dag Norges ledende region mht eksport av høykompetanse teknologiprodukter og UiA har en nasjonal posisjon på mekatronikk.

MIL er utviklet i tett samvirke mellom Universitet i Agder, NODE og Ugland Eiendom. Laben er et nasjonalt test og piloteringssenter mot mekatronikk og tilhørende disipliner for å kvalifisere nye løsninger raskere i markedet.

Målsetningen er at  MIL skal bli et ledende nasjonalt testlaboratorium, det organiseres som et aksjeselskap med Universitetet i Agder som majoritetseier. Det skal være nøytralt og tilby sine tjenester i markedet.

NODE-bedriftene har forpliktet seg til bestillinger på 50 millioner kroner, Skeiegruppen har gitt en gave på 10 millioner, Ugland eiendom vil oppføre nødvendige bygg og flere bedrifter er villige til å donere utstyr.

Næring-, Fiskeri- og Handelsdepartementet har gitt et første bidrag på med 20 mill i revidert nasjonalbudsjett 2015.  Det er søkt om et offentlig bidrag på i alt 100 millioner til utrustning av laben for å skape et attraktivt laboratorium.

Mechatronics Innovation Lab, eller Sørlandslaben vil være et nasjonalt laboratorium som skal brukes til pilottesting innen mekatronikk og lignende områder.

 


Register