22
Sep

22 September | 16:30 - 19:00 | Kristiansand | Open for all

Dette Tekna-seminar er gratis og åpent for alle. På grunn av servering ber vi deg allikevel melde deg på.

Beskrivelse

 • 16.30-17.00 – Enkel bevertning
 • 17.00-17.05 – Velkommen v/Siren M. Neset (Tekna Vest-Agder avdeling)
 • 17.05-17.25 – Overgangen fra fossile til biologiske råstoff i industrien v/Arne Bardalen, Forskningsdirektør (konst.) (NIBIO)
 • 17.25-18.40 – Industrielle muligheter
  “Eyde Biokarbon” v/Gaute Finstad (AT Skog) og Per Arne Kyrkjeeide (Teknova)
  “Carbon Neutral Metal Production (CNMP)” v/Alf Tore Haug (Elkem)
  “Biozins satsing på biodrivstoff” v/Lars F. Askheim (Biozin AS)
  “Eyde-klyngens plass i bioøkonomien” v/Lars Petter Maltby (Eyde Innovation Centre/NCE Eyde)
 • 18.40-18.55 – Muligheter for Agder – dialog
 • 18.55-19.00 – Avslutning

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda hotel.


Register