31
Oct

31 October | | | Open for all

Data-, elektronikk, IKT, og multimediestudentene på UiA Campus Grimstad ønsker prosjektforslag fra bedrifter og organisasjoner.

Du inviteres med dette til å komme med prosjektforslag for IKT-studenter ved UiA Campus Grimstad våren 2021.

Det tilbys løsning av oppgaver på Master og Bachelornivå innenfor en rekke sektorer:
• Datateknikk
• Nettverksdrift og sikkerhet
• Elektronikk
• Multimedieteknologi og -design
• Multimedia og læringsteknologi
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Frist for å levere forslag:
Master: Oppgaver skal velges allerede i oktober 2020, gir 30 – 45 studiepoeng , 1-2 studenter
Bachelor: Prosjektforslag tas i mot fortløpende hele høsten 2020, gir 20 studiepoeng 2-3 studenter og tilsvarer en jobb på 1000-1500 timer

Info, spesifikasjoner, frister, kontaktinfo etc – invitasjonen fra UiA finner du her.

Spørsmål kan rettes til
Morgan Konnestad, Studieprogramleder multimedia Fakultet for teknologi og realfag Institutt for IKT Universitetet i Agder
Tlf. nr. : +47 37 23 32 89 (kontor) +47 91 87 35 86 (mobil)
Email: Morgan.Konnestad@uia.no