02
Feb

02 February - 09 March | 08.30 - 16:00 | | Open for all

GCE NODE inviterer igjen til prosjektlederkurs

Kursopplegg

2 samlinger á 2 dager.

Pris deltakere fra NODE bedrifter kr. 9 400,-

Pris deltakere fra bedrifter hos NODEs samarbeidspartnere kr. 11 400,-. ( SINPRO/Maritimt Forum Sør/Eyde-klyngen)

Pris andre kr. 13 400,-

Påmeldingsfrist 1. februar 2022. Deltakere fra NODE bedrifter blir prioritert

Praktisk info:

Samling 1

2-3 februar 2022 kl. 08:30 – 16:00 arrangeres på Thon Hotel Arendal

Kurspakken samling 1 inkluderer felles middag 2 februar og overnatting på hotellet.

Erfaringsmessig så får vi de beste kursene der kursdeltakerne blir godt kjent med hverandre i begynnelsen av kurset, derfor ønsker vi at alle deltakerne deltar på fellesmiddagen og overnatter.

Samling 2

8-9 mars 2022  kl. 08:30-16:00 arrangeres på Dyreparken Hotel, Kristiansand

Kurspakken samling 2 inkl. frukt/enkel lunsj og litt søtt til kaffen på ettermiddagen.

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som gir kursbevis.

Om kurset:

Målgruppe:

Prosjektledere med erfaring, som mangler noe av den formelle kompetansen og som ønsker mer grunnteori for å bli en god og profesjonell prosjektleder.

Kursopplegg:

Kurset er for viderekomne og kombinerer teori, praktiske oppgaver og gruppearbeid for at du som deltaker skal få maksimalt utbytte av kurset.

Kursinnhold:

Grundig innføring i fagfeltet prosjektledelse

Ansvar og rolleavklaring og betydningen av teamets sammensetning

Kunnskap til å gjennomføre alle typer prosjekter, små og store

Deltakerne vil få mulighet til å teste ut ulike teknikker og metoder som kan være verdifulle i prosjektsettingen.

Praktisk verktøy du kan ta i bruk umiddelbart


Viktige suksessfaktorer for deg som prosjektleder:

 1. Sett klare mål
  Skal prosjektet lykkes, må det være målrettet. Tydelige målsettinger må derfor ligge til grunn selv om dere må være forberedt på å endre delmål og annet underveis, bør formålet ligge fast. Sørg derfor for klare mål når prosjektet starter.
 2. Teamet ditt
  Du og dine medarbeidere i teamet må være kompetente, motiverte og tilgjenge­lige. Du må lede dem slik at hver enkelt forstår sin rolle og finner motivasjon og mulighet til å bidra på en god måte. Du må bidra til fellesskap om mål og et godt klima å yte i.
 3. Forankring i ledelsen
  Engasjement og støtte hos ledelsen om at prosjektet er ønskelig og viktig. Prosjektmodenhet i virksomheten bidrar til at prosjekter som settes i gang, har mer klargjorte mål og rammebetingelser og er bedre forankret, samt at de styres og følges opp bedre.
 4. Kommunikasjon
  Med mange interessenter og endring som sentral betingelse er kommunikasjon helt avgjørende. Den må være tydelig, tillitsskapende og tilpasset den man kommuniserer med.
 5. Håndtering av usikkerhet
  Alle prosjekter innebærer usikkerhet, men søk etter muligheter. Når dere identifiserer dem må det vurderes om det å forfølge mulighetene vil øke potensialet for verdiskaping eller gjøre prosjekt­gjennomføringen mer effektiv eller på andre måter bedre. Sett prosjektet inn i relasjoner, slik at dere best mulig kan fange den usikkerheten vi ikke vet om. Du må være proaktiv.
 6. Egnet prosjektstyring og gjennomføringsmåte 
  Anvend egnede prosjektstyringselementer og velg passende gjennomførings­måte. Da må du vurdere karaktertrekk ved prosjektet og dets omgivelser. Det gjelder særlig grad av usikkerhet og kompleksitet, men også størrelse, varighet og tempo er vesentlige parametere.

Det er altså ikke tilstrekkelig å ha god innsikt i det faglige som prosjektet skal gjennomføre og oppnå.


Kursinstruktør:

Kristian Spilhaug, Consulting Manager / Lead Instructor, Sopra Steria

Last ned flyer her

Meld deg på i skjemaet nederst på siden.

Har du spørsmål om kurset kan du kontakte vår prosjektleder Bjørn R. Saltermark, mobil 90663310, e -post bjorn@gcenode.no