29
Aug

29 August | 08:30 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt? Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted i Kristiansand.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad – da kan du ha nytte av å være med på vårt prosjektverksted!

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling: Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

Hovedmålgruppen er bedrifter, men forskere som samarbeider med næringslivet, og offentlige aktører vil også ha utbytte av kurset.

Påmeldingsfrist: 27. august. Begrenset med plasser.

PROGRAM:

Sted:     Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19 (Sørlandet auditorium, underetg.), Kristiansand

Kursholder: Siren M. Neset, Forskningsrådet, Regionansvarlig i Agder.


Register