02
Feb

02 February | 09:00 - 12:00 | Kristiansand | Open for all

Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Agder inviterer til Prosjektverksted torsdag 2. februar

Målgruppe: Bedrifter som ønsker å sende en søknad til Regionale forskningsfond Agders utlysning av hovedprosjekt med søknadsfrist 15.2.

  • Deltakerne bør være i prosess med å utvikle en søknad eller ønsker å forbedre tidligere innsendt søknad.
  • For best mulig utbytte av seminaret, anbefaler vi at deltaker tar med utkast til søknad eller tidligere innsendt søknad. Det er også en fordel hvis flere i prosjektteamet kan delta.

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere et forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse.

 

Sted:     Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19 (Møterom Alfa), 4630 Kristiansand

Tid:        Torsdag 2. februar kl. 9:00 – 12:00

Påmeldingsfrist: 1.2 kl. 13. Begrenset med plasser.

PROGRAM:

09:00     Velkommen
09:10     Utlysninger i Regionale forskningsfond Agder

  • Gjennomgang av aktuelle utlysninger, krav til søknad, vurderingskriterier og søknadsmal

10:00     Pause
10:15     Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?

  • Introduksjon til ulike verktøy

11:30     Lunsj

12:00     Mulighet for individuelle møter (maks 30 min pr prosjekt) – Påmelding!

 

Individuelle møter forutsetter at skisse eller prosjektsøknad er sendt inn i forkant og innen fredag 27.1.

Skisse/søknad sendes til smn@forskningsradet.no og tone.haraldsen@austagderfk.no.

 

Forberedelse til Prosjektverksted – sjekk ut verktøyene som vil bli gjennomgått:

 

Kursholdere:

Tone Haraldsen, RFF Agder, daglig leder

Siren M. Neset, Forskningsrådet, regionansvarlig i Agder


Register