20
May

20 May | 10:00 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Forskningsrådet inviterer til prosjektverksted i samarbeid med Regionalt forskningsfond Agder.

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter, og hvordan disse kan finansieres gjennom offentlige finansieringsordninger.

Prosjektverkstedet er utviklet av kursholder fra Forskningsrådet og er gjennomført for bedrifter over hele Norge.

Målgruppen er først og fremst bedrifter, men også forskere som samarbeider med bedrifter i deres innovasjonsprosjekter.

Sted:   Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand. Møterom: Haven

PÅMELDING

Vi tilbyr også individuelle møter med programmene.

Bidragsytere:

  • Forskningsrådets regionansvarlige: Dag Oppen Berntsen (Telemark) og Siren M. Neset (Agder)
  • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA): Sven Samuelsen
  • Petromaks2/DEMO2000: Øyvind Veddeng Salvesen
  • ENERGIX: Tor Mjøs
  • Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder): Bodil Slettebø Lindestad

Register