22
Sep

22 September | 14:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Del 2 av PST-seminaret om sikkerhet. Gratis for de som deltok på del 1.

PST, i samarbeid med GCE NODE, holder i 2015 et to-delt seminar om sikkerhetsutfordringer. Del 1 ble arrangert 28. mai og del 2, som skal omhandler sikkerhet og tiltak, arrangeres 22. september, som del av Sikkerhetskonferansen.

PST vet at Norge og norske virksomheter utsettes for etterretningsvirksomhet som er svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser. Fremmede staters etterretningsaktiviteter utgjør også en trussel mot deg og din virksomhet.

Et økende antall Agder bedrifter kontakter PST med spørsmål om hva er truslene og hvilke tiltak kan implementeres for å sikre bedriftens teknologi, konkurransekraft og markedsposisjon. PST vil presentere trusselbildet og belyser problemstillinger som bedriftene bør fokusere på.

Vi oppfordrer de som deltok på det første seminaret med PST, om å delta – ikke bare på PST-seminaret, men på hele Sikkerhetskonferansen denne dagen.


Register