16
Apr

16 April | 10:00 - 10:45 | Webinar | Open for all

Velkommen til webinaret som i detalj tar for seg Kontantstøtteordningen fra myndighetene.

PwC inviterer til en siste oppdatering med fokus på hva du og ditt selskap bør gjøre! Stikkord for webinaret er søknadsprosess; hvordan forberede søknaden og hvordan søke?

Marit Barth, partner og advokat i Advokatfirmaet PwC, Martin Spillum, direktør i Financial Services i PwC  og Jan Egill Wendelboe Aarø, partner og advokat i Advokatfirmaet PwC er foredragsholdere denne formiddagen.

Agenda
Kort om ordningen og hvordan den virker
Hvordan forberede søknaden?
– Sammenlignbar periode / periodisering av regnskapet
– Hvilke kostnader dekkes / dekkes ikke
– Krav til dokumentasjon og attestasjon
– Behov for styrebehandling
Hvordan søke?


Merk! GCE NODE og PwC Kristiansand arrangerer et eget webinar 17. april kl 10.00 som vil være en utdypning i forhold til dette seminaret.

Har du fremdeles ubesvarte spørsmål, vil du ha muligheten til å stille disse direkte til foredragsholderne Gaute Corneliussen, Advokat/Partner og Knut Henrik Larsen, Advokat/Director i PwC Kristiansand. Påmelding til webinaret 17. april finner du her.


Register