07
Sep

07 September - 14 September | | Kristiansand/nett | Open for all

Eyde-klyngen har basert på initiativ fra kompetanseområdet Prosess fått til et samarbeid med Noroff om et Python-kurs spesielt rettet mot industrien.

Kurset blir over 2 dager, der første samling 7. september er fysisk i Noroff sine lokaler sentralt i Kristiansand og neste samling er digitalt uken etter 14. september

Innhold kan tilpasses basert på ønsker fra deltakere i forkant. Dette er foreløpig forslag til innhold:

Del 1. Vise eksempler på hva Python kan gjøre, ferdige produkter og programmer.

Del 2. Vise hvordan man redigerer og gjør endringer på disse programmene/produktene.

Del 3. Grunnleggende introduksjon til hvordan kode i Python, og vise hvordan deltakerne selv kan utforske det videre.

Nivået blir nybegynner. Det kreves ingen forkunnskaper til Python, men noe kunnskap innen programmering er en fordel.

Deltakeravgift justeres basert på antall deltere, den vil ligge på rundt 1200 ink MVA,- og inkluderer kurs begge dager og lunsj første samling.

Kurset er åpent for alle klyngedeltakere.

Program
7. september 2022 – 8:30 – 15:30 : Fysisk kurs Noroff
14. september 2022 – 8:30 – 12:00 : Webinar kurs (3)

Les mer og meld deg på her.