14
Oct

14 October - 14 October | 08:00 - 09:30 | Kristiansand | Open for all

Handelshøyskolen på Universitetet i Agder inviterer til frokostmøte om ressurser, grenser og politikk i nordområdene.

Innledere: Stina Torjesen (førsteamanuensis, Handelshøyskolen) og Harald Brekke (seniorgeolog, Oljedirektoratet)

Harald Brekkes innledning vil dreie seg om eksisterende og nye grenser, fordeling av geologiske ressurser (olje, gass, mineraler mm.) og de ulike landenes ulike aktivitet i nordområdene.

Stina Torjesen vil gå nærmere inn i den politiske situasjonen (er den spendt, rivaliserende, usikker og/eller samarbeidende) og se på Russlands oppførsel og hva dette sier om landet som stormakt og nabo generelt. Kan dette også fortelle noe om generelle trender i global politikk?

Tid: Onsdag 14. oktober kl. 08.00 – 09.30. Enkel frokostbuffet

Sted: Kantinen, Handelshøyskolens lokaler, Gimlemoen 19, Kristiansand. Gratis parkering ved UiA

Påmeldingsfrist: 12. oktober

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle.

 


Register