20
Oct

20 October | 13:45 - 15:45 | Arendal | Members only

Kurset som var planlagt hos EATON (Hernis) tirsdag ettermiddag blir desverre kansellert pga. for få påmeldte.

Det har alltid foregått formelle og uformelle samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Økt samarbeid i olje-, gass- og offshoreindustrien er drevet av blant annet større og mer kompliserte prosjekter, fragmentert leverandørindustri og behov for mer kostnadseffektive leveranser på grunn av reduserte investeringer i oljeindustrien.

Dårligere markedsutsikter har medført lavere marginer, økt risiko og ønske om risikofordeling. Bedriftene har økt forståelse om at de står sterkere sammen enn alene, og viser vilje til å dele kunnskap, innsats og resultat.

Advokatfirmaet Selmer vil presentere hvordan samarbeid i leverandørindustrien er i endring og gjøre rede for særkjennetegn og fordeler og ulemper ved ulike samarbeidsmodeller, med tilhørende rettslige spørsmål som har betydning for den enkelte bedriften.

Seminaret arrangeres 20. oktober i både Kristiansand og Arendal. Arrangementet inkluderer en kort bedriftspresentasjon av vertskapet.

Arendal

Sted: Eaton (tidligere HERNIS Scan Systems)

Tid: 13.45 – 15.45

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Spørsmål kan rettes til node@gcenode.no


Register