20
Oct

20 October | 08:15 - 10:15 | Kristiansand | Members only

Samarbeid i leveranseprosjekter og spesielt om leverandørindustrien
Selskapsrettslige/styringsmessige spørsmålsstillinger
Kontraktsrettslige spørsmålstillinger
Immaterialrett i samarbeidsforhold

Det har alltid foregått formelle og uformelle samarbeid mellom aktørene i næringslivet. Økt samarbeid i olje-, gass- og offshoreindustrien er drevet av blant annet større og mer kompliserte prosjekter, fragmentert leverandørindustri og behov for mer kostnadseffektive leveranser på grunn av reduserte investeringer i oljeindustrien.

Dårligere markedsutsikter har medført lavere marginer, økt risiko og ønske om risikofordeling. Bedriftene har økt forståelse om at de står sterkere sammen enn alene, og viser vilje til å dele kunnskap, innsats og resultat.

Advokatfirmaet Selmer vil presentere hvordan samarbeid i leverandørindustrien er i endring og gjøre rede for særkjennetegn og fordeler og ulemper ved ulike samarbeidsmodeller, med tilhørende rettslige spørsmål som har betydning for den enkelte bedriften.

Seminaret arrangeres 20. oktober i både Kristiansand og Arendal. Arrangementet inkluderer en kort bedriftspresentasjon av vertskapet.

Kristiansand

Sted: Air Products

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Spørsmål kan rettes til node@gcenode.no


Register