12
Oct

12 October | 09:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Nå kan du sikre deg early bird billett til Security Talks 2022

Cyber Security er et viktig tema i alle bransjer, og mer aktuelt enn noen gang! Med fleksible løsninger hvor vi tar med oss arbeidet overalt, og «smarte» produkter i både industri og privat blir vi stadig mer sårbare. Datakriminalitet er for lengst en global milliardindustri hvor de opererer skremmende profesjonelt og stadig oftere angriper de allerede sårbare globale forsyningskjeder. Sikkerhetsutfordringene har eskalert som en direkte konsekvens av den politiske uroen globalt og den pågående krigen mellom Russland og Ukraina. På den andre siden gir også teknologiutviklingen oss stadig bedre muligheter til å sikre oss.

Sammen med GCE NODE, Eyde-klyngen, Maritimt forum Sør, Noroff og NFEA arrangerer Digin i år igjen Security Talks 2022 midt i den nasjonale sikkerhetsmåneden, 12. oktober. Denne gang i Kristiansand på Hotell Norge. Vi ser stor nytteverdi av å møtes på tvers av industrier og bransjer i regionen for å lære mer av dyktige foredragsholdere, og vi ser frem til gode diskusjoner i pausene!

Programmet er fra 10.00-16.00. Møt til registrering, kaffe og mingling fra 09.00-10.00!


Her er en sniktitt på noen av foredragene du får høre 12. oktober:

  • Monica Verma Hacker, CISO, Founder & CEO, Multiple Award-Winner and top 50 Women in Tech / The Closer
  • Jørgen Dyrhaug Datasikkerhetsekspert, seniorrådgiver / Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Sokratis Kasitas Direktør NORCICS og professor / NTNU
  • Åsmund Myklevoll CISO / Sparebanken Sør
  • Representanter fra PST Agder

Monica Verma er en god grunn til å delta på Security Talks 12. oktober:

Monica Verma (aka Monica Talks Cyber) er en engasjert, empatisk og lidenskapelig teknologi- og sikkerhetsleder, Chief Information Security Officer (CISO) og en engasjerende hovedtaler med 15+ års bransjeerfaring i teknologi- og cybersikkerhetsindustrien. Hun er en anerkjent hovedtaler og historieforteller, samt styresertifisert Qualified Technology Expert (QTE), styremedlem i Cloud Security Alliance (CSA) Norge, og en flerfoldig prisvinner: 2019 Best Security Advisor, 2022 Top 50 Women in Tech.

Monica er en historieforteller og vet å artikulere budskapet på en tydelig og engasjerende måte, tilpasset publikum. Gjennom sin historiefortelling fanger og holder Monica oppmerksomheten til publikum gjennom hele foredraget. På grunn av hennes allsidige kommunikasjons- og taleferdigheter er hun dyktig til å dele læring gjennom engasjement. Keynotene hennes er basert på hendelser og opplevelser fra virkeligheten – kom og bli inspirert!

Bestill billett her!    Håper vi ser deg.


Register